Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

nadziejenadaremne
14:07
0046 fc5d 400
Reposted fromniente niente viaagp agp
nadziejenadaremne
14:07
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

December 30 2019

nadziejenadaremne
10:30
nadziejenadaremne
10:29
6102 e593 400
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
10:28
2438 cc19 400
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
10:26
4782 973e 400
nadziejenadaremne
09:12

Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca. Szczególnie, gdy się już zagnieździ.


— Bolesław Prus
nadziejenadaremne
09:11
2344 5ac3 400
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
09:10
1487 2a48 400
Reposted fromMtsen Mtsen viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
09:09
9747 1a87 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaherlips herlips

December 15 2019

nadziejenadaremne
20:07
0878 5c22 400
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianiskowo niskowo

December 12 2019

nadziejenadaremne
15:07
7812 b81b 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi

December 06 2019

nadziejenadaremne
13:43
6896 36f8 400
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin

December 05 2019

nadziejenadaremne
19:37
If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.
— Will Rogers
Reposted fromphilomath philomath
nadziejenadaremne
19:37
Reposted fromthebelljar thebelljar viaczesciczolem czesciczolem
nadziejenadaremne
19:28
4695 9719 400
Reposted frompiehus piehus viapiehus piehus
nadziejenadaremne
19:22
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
19:21
4505 a550 400
Reposted fromdead-inside dead-inside vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
19:20
3869 f790 400
Reposted from4777727772 4777727772 viazapiski zapiski

November 24 2019

nadziejenadaremne
20:06
0196 fdc2 400
Reposted fromsoftboi softboi viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl