Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

nadziejenadaremne
13:07
8259 cd24 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialetha0 letha0
13:06
8186 613c 400

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialetha0 letha0
nadziejenadaremne
13:01
Niektóre kury po odcięciu głowy potrafią biegać jeszcze kilka godzin. Ile jeszcze będę biegać z wyrwanym sercem?
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
08:41

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
nadziejenadaremne
08:40
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
nadziejenadaremne
08:40
4298 eec3 400
nadziejenadaremne
08:39
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir via100suns 100suns
nadziejenadaremne
08:38
8599 1a6f 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo

January 23 2020

14:07
4114 ee21 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viacountingme countingme
nadziejenadaremne
10:23
nadziejenadaremne
10:22
6159 6239 400
Reposted fromaugustus augustus viagriber griber
nadziejenadaremne
10:18
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
10:17
4114 ee21 400
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
10:17
3272 2dbe 400
nadziejenadaremne
10:17

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

January 02 2020

nadziejenadaremne
14:07
0046 fc5d 400
Reposted fromniente niente viaagp agp
nadziejenadaremne
14:07
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

December 30 2019

nadziejenadaremne
10:30
nadziejenadaremne
10:29
6102 e593 400
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
10:28
2438 cc19 400
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl