Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

22:35
8748 63a9 400
22:33
3856 8fcd 400
Reposted fromicanread icanread vialaparisienne laparisienne
22:33
1610 e8bd 400

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
22:32
2898 9d53 400
Reposted frombrocat brocat vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
22:32
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:32
6600 7311 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiskowo niskowo

June 25 2017

nadziejenadaremne
23:20
nadziejenadaremne
23:14
8758 979e 400

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
23:13
nadziejenadaremne
23:11
4132 8444 400
nadziejenadaremne
23:11
8801 a555 400
Reposted fromkmj kmj viadygoty dygoty
nadziejenadaremne
23:11
nadziejenadaremne
23:07
4294 1bf0 400
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viabadblood badblood
nadziejenadaremne
23:07
nadziejenadaremne
23:05
1582 a91b 400
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
23:05

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
23:04
0523 f0b1 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
23:01
nadziejenadaremne
23:00
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
23:00
9987 b28c 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl