Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

nadziejenadaremne
23:00
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
23:00
9987 b28c 400
nadziejenadaremne
22:59
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

22:58
3672 e34d 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMigotliwa Migotliwa
nadziejenadaremne
22:53
3929 c85f 400
nadziejenadaremne
22:51
2380 a7aa 400
Reposted fromtitelitury titelitury vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:51
Byłam bez życia i jakaś taka ospała. Nie panowałam nad sytuacją.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:50
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
Reposted frommonstrum monstrum vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:50
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:49
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaguerriera guerriera
nadziejenadaremne
22:49
4532 9be0
Gałczyński
nadziejenadaremne
22:47
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viaguerriera guerriera
22:47
6637 9dc8 400
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viablocked blocked
nadziejenadaremne
22:47
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viaoversensitive oversensitive
22:47
4319 20ea 400
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaoversensitive oversensitive
nadziejenadaremne
22:46
22:46
4296 7cfb 400
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viatwice twice
nadziejenadaremne
22:45
5967 225f 400
Reposted fromcaraseen caraseen viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
22:45
7175 5c69 400
Reposted fromnazarena nazarena viagreywolf greywolf
22:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl