Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

nadziejenadaremne
21:33
nadziejenadaremne
21:02
2454 3041 400
Reposted fromrejcziii rejcziii viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
21:00
nadziejenadaremne
20:59
Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli chodzi o samokontrolę, mam luki u podstaw.
nadziejenadaremne
20:59
nadziejenadaremne
20:59
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
nadziejenadaremne
20:58
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
20:57
5561 2c83 400
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
20:56
3486 17f6 400
Reposted frommontak montak viacountingme countingme
20:56
That’s how you know you love someone, I guess. When you can’t experience anything without wishing the other person were there to see it, too.
Kaui Hart Hemmings, The Descendants
(via thelovejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacountingme countingme
20:55
0297 0f76 400

serious:

who were you?

nadziejenadaremne
20:52
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe via100suns 100suns
19:04
nadziejenadaremne
19:03

May 21 2017

nadziejenadaremne
19:16
nadziejenadaremne
19:15
9773 f936 400
A man
nadziejenadaremne
19:00
4277 907e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeimakid leimakid
12:11

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaoversensitive oversensitive
nadziejenadaremne
11:49
4472 d2b6 400
Reposted fromtfu tfu viabeautifuldreamer beautifuldreamer
nadziejenadaremne
11:49
5114 e4d0 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl