Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

16:52
nadziejenadaremne
16:50
9440 63f7 400
Fargo S01E06

June 15 2017

21:46
2776 784b 400
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
nadziejenadaremne
21:45
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice
21:42
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
21:40
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
Reposted frommonstrum monstrum viagdziejestola gdziejestola
21:40
0017 3207 400

setbabiesonfire:

triple-six-kicks:

"I don’t love him but he’s here and you aren’t"

If this doesn’t hit you like a ton of bricks then idefk

Reposted fromkulamin kulamin viaszarakoszula szarakoszula
nadziejenadaremne
21:34
9654 19b9 400
Reposted fromdrina drina viacakees cakees
nadziejenadaremne
21:34

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacakees cakees
nadziejenadaremne
21:32
5737 8641 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
21:31
2633 f644 400

serious:

your name still echoes in my head

21:30
…I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.
David Nicholls, One Day
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:29
5165 4323 400
Reposted fromlittlemouse littlemouse viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:28
3995 af96 400
Reposted frombukazla bukazla viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:28
0045 a121 400
Reposted fromdailylife dailylife viabadblood badblood
21:28
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabadblood badblood

May 29 2017

nadziejenadaremne
23:01
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
nadziejenadaremne
22:58

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
nadziejenadaremne
22:17
nadziejenadaremne
22:14
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl