Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

23:05
1111 9968 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreywolf greywolf
23:05
1124 8b98 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
23:05
4298 eec3 400
Reposted frommaliwa maliwa viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
23:05
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
23:05
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola

March 24 2017

nadziejenadaremne
23:03
nadziejenadaremne
22:57
0940 7158 400
Reposted byszarakoszuladeadlylaparisiennetoniewszystko
nadziejenadaremne
22:50
nadziejenadaremne
22:23
Niczego nie czuję, stwierdził ze zgrozą, niczego, najmniejszego wzruszenia. To, że teraz obejmę jej plecy, to gest rozmyślny, wyważony, nie spontaniczny. Obejmę ją, bo czuję, że tak trzeba, nie dlatego, że pragnę. Niczego nie czuję.(…) Trochę poświęcenia, pomyślał, tylko trochę poświęcenia. To ją przecież uspokoi, uścisk, pocałunek, spokojne pieszczoty… Ona nie chce więcej. A nawet, gdyby chciała, to co? Trochę poświęcenia, bardzo mało poświęcenia, przecież jest piękna i warta… Gdyby chciała więcej… To ją uspokoi. Cichy, spokojny, delikatny akt miłosny. A ja… Mnie przecież jest wszystko jedno, bo Essi pachnie werbeną, nie bzem i agrestem, nie ma chłodnej, elektryzującej skóry, włosy Essi nie są czarnym tornadem lśniących loków, oczy Essi są piękne, miękkie, ciepłe i modre, nie płoną zimnym, beznamiętnym, głębokim fioletem. Essi uśnie potem, odwróci głowę, otworzy lekko usta, Essi nie uśmiechnie się z tryumfem. Bo Essi… Essi nie jest Yennefer.
— Geralt z Rivii
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
22:02
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
22:01
0147 ccb5 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaStayifyoulove Stayifyoulove
nadziejenadaremne
22:01
0105 c900 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viaStayifyoulove Stayifyoulove
nadziejenadaremne
22:00
8451 32e8 400
nadziejenadaremne
21:59
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żeby nie robić mi przykrości, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viailoveyou iloveyou
21:57
8983 2f16 400
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontbemad dontbemad
nadziejenadaremne
21:56
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
21:55
6181 6f76 400
Reposted fromsarazation sarazation viaunknown6 unknown6

March 23 2017

nadziejenadaremne
00:03
4451 6956 400
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viastellina43 stellina43
nadziejenadaremne
00:01
nadziejenadaremne
00:01
7614 e213 400
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainfime infime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl