Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

nadziejenadaremne
21:47
Od tamtego czasu noc stała się moją ulubioną porą dnia. Bo pomimo tego, jak bardzo pragnę zobaczyć słońce, wierzę, że ciemność niszczy strach i potrafi odsłonić prawdę.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadziejenadaremne
21:46
1043 ea7f 400
Reposted fromkotowate kotowate viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
21:45
Przepraszam. Tylko tyle i aż tyle. Nie jestem dobra w pożegnaniach. Ale kto jest? Chcę, żebyś wiedział, że ten czas spędzony z Tobą był najlepszym w całym moim życiu. Poczułam, że mogę oddychać. Poczułam, że nareszcie może być dobrze. Zapytałeś kiedyś, czy oddałam komuś swoje serce. Powiedziałam, że nie. Gdybyś teraz znów mnie o to spytał, moja odpowiedź brzmiałaby inaczej. Tak, oddałam swoje serce. Trzymasz je mocno i wierzę, że nigdy nie dostanę go z powrotem. Nie chcę go. Całe należy do ciebie. Mam nadzieję, że kiedyś sobie wybaczysz i zrozumiesz, jakim cudownym jesteś człowiekiem. Feniks powinien być wolny. Niczego nie żałuję. A już na pewno nie tego, że złamałam Twoją trzecią zasadę.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadziejenadaremne
21:44
6748 f423 400
Reposted frompiehus piehus viazapominanie zapominanie
nadziejenadaremne
21:43
4418 a6cf 400
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viazapominanie zapominanie
nadziejenadaremne
21:43
Azalea Paradise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazapominanie zapominanie
nadziejenadaremne
21:43
9267 026d 400
@n_inghts Instagram
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:42
3367 948a
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:42
1394 ffa0 400
Reposted fromkasiastrofa kasiastrofa viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:38
5504 3d7f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:37
Reposted fromabsolem absolem viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
21:37
6434 d6de 400
dora the roller
nadziejenadaremne
21:29
nadziejenadaremne
21:29
9004 cc15 400
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:27
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
nadziejenadaremne
21:27
6145 bbf8 400
Reposted frompiehus piehus vialeimakid leimakid
nadziejenadaremne
21:24
Summer's meant for loving and leaving
I was such a fool for believing that you
Could change all the ways you've been living
But you just couldn't stop
— Lana Del Rey, White Mustang
Reposted fromiblameyou iblameyou viablocked blocked

August 06 2018

23:27
3210 d58c 400
Reposted frombrumous brumous viadualistycznie dualistycznie
nadziejenadaremne
23:27
7823 b18b 400
Reposted from0 0 viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
23:26
6782 bcca 400
Reposted fromfilmowy filmowy vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl