Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

nadziejenadaremne
11:48
0027 8f77 400
Reposted fromlujek lujek viagabor gabor
nadziejenadaremne
10:22
9574 3269 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahypothermiax hypothermiax
nadziejenadaremne
10:05
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viaunknown6 unknown6
nadziejenadaremne
10:02
Od tamtego dnia wiedziałem, że nawet najpiękniejsze rzeczy można nieodwracalnie zniszczyć jednym ruchem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadziejenadaremne
10:00
6151 6f16 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetha0 letha0
nadziejenadaremne
10:00
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne

June 13 2018

nadziejenadaremne
21:52
3681 e3b5 400
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
21:52
2587 d506 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunhappys unhappys
nadziejenadaremne
21:47
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
21:43
nadziejenadaremne
21:36
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:36
9412 a13a 400
Reposted fromOFFka OFFka viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:36
8851 6db2 400
nadziejenadaremne
19:48
nadziejenadaremne
19:28
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
19:28
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
19:27
2398 68de 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
nadziejenadaremne
19:25
3172 7b76 400
Reposted from4777727772 4777727772
nadziejenadaremne
19:25
6135 e15c 400
Reposted fromxpetqa xpetqa vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
19:24
4292 b0dd 400
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl