Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

nadziejenadaremne
18:42
2197 4ea5 400
Reposted fromimyours imyours vianiskowo niskowo
18:34
4875 72a9 400

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
18:33
8487 d6ec 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
18:08
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
18:01
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viadobby dobby
18:01
9579 3729 400
Reposted fromfakinszit fakinszit viadobby dobby

October 19 2017

23:18
8386 97fa 400
Reposted fromclitoris clitoris viaoversensitive oversensitive

October 15 2017

18:32
2602 d775 400
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viairmelin irmelin

October 13 2017

nadziejenadaremne
13:38
nadziejenadaremne
13:38

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagreywolf greywolf
13:37
6875 e898 400
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viagreywolf greywolf

October 12 2017

22:42
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
nadziejenadaremne
20:48
6230 06b6 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
20:46
9107 228d 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

October 07 2017

18:53
nadziejenadaremne
18:52
2191 7280 400
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
18:52
1970 b23a 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
18:51
0012 30fe 400
Reposted frombrumous brumous vialetha0 letha0
18:51
7197 529d 400

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina vialetha0 letha0
nadziejenadaremne
18:50
3456 5c42 400
Reposted fromrisky risky vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl