Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

nadziejenadaremne
19:16
nadziejenadaremne
19:15
9773 f936 400
A man
nadziejenadaremne
19:00
4277 907e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeimakid leimakid
12:11

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaoversensitive oversensitive
nadziejenadaremne
11:49
4472 d2b6 400
Reposted fromtfu tfu viabeautifuldreamer beautifuldreamer
nadziejenadaremne
11:49
5114 e4d0 400
nadziejenadaremne
11:44
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
11:34
8726 581e 400
nadziejenadaremne
11:19
nadziejenadaremne
11:19
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via100suns 100suns

May 17 2017

22:36
nadziejenadaremne
22:33

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
21:58
3347 5650 400
Reposted fromarancione arancione vianewbeginning newbeginning
nadziejenadaremne
21:46
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
nadziejenadaremne
21:46
6488 7b58 400
Reposted frompanimruk panimruk viaoversensitive oversensitive

April 27 2017

nadziejenadaremne
22:04
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
22:03
6528 deeb 400
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
18:48
nadziejenadaremne
18:48
8135 ca2b 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viagdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
18:45
9001 a5e7 400
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl