Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

nadziejenadaremne
00:13
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaguerriera guerriera

November 01 2018

22:12
nadziejenadaremne
18:37
7325 d0a2 400

Reposted fromiblameyou iblameyou vialaparisienne laparisienne
18:34
9169 892b 400
może karma wraca...
nadziejenadaremne
18:33
5356 33fa 400
Reposted fromZircon Zircon viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
18:33
nadziejenadaremne
18:28
nadziejenadaremne
18:28
7610 153b 400
Reposted fromSsomething Ssomething vialeimakid leimakid

October 31 2018

nadziejenadaremne
22:52
5014 0ee0 400
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaagp agp
nadziejenadaremne
22:26
5447 ffc0 400
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
22:26
3286 f63f 400
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
22:25
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaoutofmyhead outofmyhead
nadziejenadaremne
22:19
5302 a7f1 400
Reposted fromnoone97 noone97 viapiehus piehus
nadziejenadaremne
11:14
6624 d4a9 400
Reposted from4777727772 4777727772
nadziejenadaremne
00:28
3640 caf4 400
Reposted fromdilma dilma viamikrokosmos mikrokosmos
nadziejenadaremne
00:28
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos
nadziejenadaremne
00:27
5322 e643 400
Reposted frominaska inaska viamikrokosmos mikrokosmos
nadziejenadaremne
00:25
"Nie wchodzę nikomu w drogę.Uciekam z serc, w których nie powinno mnie być. Omijam miejsca, które niepotrzebnie zajmowałam. Kocham świat, ale to nie znaczy, że wszędzie ma mnie być pełno."
Reposted fromMalinaMalinowa MalinaMalinowa viapiehus piehus
00:24
2413 eb20 400
Reposted fromblutelf blutelf vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
00:21

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl